Politica de Confidențialitate

Politica www.holyland.md privind prelucrarea informațiilor care conțin date personale primite de la vizitatorii site-ului și clienții care achiziționează produse de pe site-ul www.holyland.md.

1. DEFINITIA TERMENILOR

1.1 Următorii termeni și definiții sunt utilizați în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.holyland.md, cu excepția cazului în care se specifică altfel în textul politicii:

1.1.1. „Administrarea site-ului” (denumită în continuare „Administrația”) – toți angajații autorizați să gestioneze site-ul www.holyland.md, inclusiv, dar fără a se limita la, organizarea și (sau) prelucrarea informațiilor personale, precum și definirea scopurile procesării informațiilor personale, compoziția informațiilor personale care urmează a fi procesate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu informații personale.

1.1.2. „Informații personale” – orice date referitoare la un anumit sau identificabil, direct sau indirect, o persoană (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. „Prelucrarea informațiilor personale” – orice operațiune sau set de operații efectuate în legătură cu informațiile personale utilizând instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor mijloace similare, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a informațiilor personale.

1.1.4. „Confidențialitatea informațiilor cu caracter personal” este o cerință care este obligatorie pentru Operator sau o altă persoană care are acces la astfel de informații cu caracter personal, pentru a nu permite divulgarea acestora fără consimțământul subiectului de date cu caracter personal sau alte motive legale.

1.1.5. „Site-ul www.holyland.md” este o colecție de pagini web interconectate situate pe internet la o adresă unică (URL): www.holyland.md.

1.1.6. „Utilizatorul site-ului www.holyland.md” (denumit în continuare „Utilizatorul”) – o persoană care are acces la site-ul www.holyland.md prin internet și folosește informațiile, materialele și produsele site-ului www.holyland.md.

1.1.7.„Cookie-uri” este o mică bucată de date trimise de un server web și stocate pe computerul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web le trimite serverului web de fiecare dată într-o cerere HTTP atunci când încearcă să deschidă pagina site-ului corespunzător.

1.1.8. „Adresă IP” – o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare prin care Utilizatorul obține acces la Site.

1.1.9. „Produs” – un produs pe care Utilizatorul îl comandă pe site și îl plătește prin intermediul sistemelor de plată.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea site-ului www.holyland.md de către Utilizator înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului www.holyland.md.

2.3. Această politică de confidențialitate se aplică site-ului www.holyland.md. Site-ul nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților către care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile pe site-ul www.holyland.md.

2.4. Administrația nu verifică exactitatea informațiilor personale furnizate de Utilizator.

3. SUBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Această Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației pentru nedivulgare și asigurarea protecției confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la cererea Administrației atunci când trimite o cerere de consultare gratuită pe site-ul www.holyland.md, când vă abonați la un buletin informativ prin e-mail sau când plasați o comandă pe site …

3.2. Informațiile personale, a căror prelucrare este permisă în temeiul prezentei politici de confidențialitate, sunt furnizate de Utilizator prin completarea formularelor de pe site-ul www.holyland.md și include următoarele informații:

3.2.1. prenumele, numele, patronimicul utilizatorului;

3.2.2. numărul de telefon al contactului utilizatorului;

3.2.3. adresa de e-mail (e-mail)

3.2.4. locul de reședință al utilizatorului (dacă este necesar)

3.3. Site-ul protejează datele care sunt transmise automat la vizitarea paginilor site-ului, și anume:

– Adresa IP;

– informații din cookie-uri;

– informații despre browser;

– timpul de acces;

– referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Site-ul colectează statistici privind adresele IP ale vizitatorilor săi pentru a preveni, identifica și rezolva probleme tehnice.

3.4. Orice alte informații personale nespecificate mai sus (istoricul vizitelor, browserele utilizate, sistemele de operare etc.) sunt supuse stocării și neproliferării fiabile, cu excepția celor prevăzute în cl. 5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.

4. SCOPUL COLECȚIEI DE INFORMAȚII PERSONALE PENTRU UTILIZATOR

4.1. Administrația site-ului poate utiliza informațiile personale ale utilizatorului în următoarele scopuri:

4.1.1. Identificarea utilizatorului înregistrat pe site-ul www.holyland.md pentru autorizare suplimentară, comandare și alte acțiuni.

4.1.2. Oferirea de către utilizator a accesului la datele personalizate ale site-ului www.holyland.md.

4.1.3. Stabilirea de feedback cu utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea site-ului web www.holyland.md, furnizarea de servicii și procesarea cererilor și aplicațiilor de la utilizator.

4.1.4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, pentru a preveni frauda.

4.1.5. Confirmarea exactității și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

4.1.6. Notificare utilizator prin e-mail.

4.1.7. Asigurarea Utilizatorului cu asistență tehnică eficientă în caz de probleme legate de utilizarea site-ului www.holyland.md.

4.1.8. Furnizarea Utilizatorului, cu acordul său, de oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele site-ului www.holyland.md.

4.1.9. Implementarea activităților de publicitate cu acordul Utilizatorului.

5. METODE ȘI TERMENI DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea informațiilor personale ale Utilizatorului se efectuează fără nicio limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu date personale folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.

5.2. Utilizatorul este de acord că Administrația are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terți, în special organizații poștale (inclusiv cele electronice), operatorii de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii comenzii Utilizatorului plasată pe site-ul www.holyland.md, inclusiv livrarea documentației sau a mesajelor de e-mail.

5.3. Informațiile personale ale Utilizatorului pot fi transferate autorităților de stat autorizate numai pe baza și în modul prevăzut de legislația actuală.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administrația are dreptul de a nu informa Utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administrația ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de alte acțiuni ilegale ale terților.

5.6. Administrația, împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare pentru a preveni daunele sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor personale ale Utilizatorului.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul are dreptul:

6.1.1. Luați o decizie gratuită de a furniza informațiile dvs. personale necesare pentru utilizarea site-ului www.holyland.md și consimțiți la prelucrarea acestora.

6.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele cu caracter personal în cazul modificării acestor informații.

6.1.3. Utilizatorul are dreptul de a primi informații de la Administrație cu privire la prelucrarea informațiilor sale personale, dacă un astfel de drept nu este limitat în conformitate cu legile federale. Utilizatorul are dreptul să solicite Administrației să își clarifice informațiile personale, să le blocheze sau să le distrugă în cazul în care datele cu caracter personal sunt incomplete, învechite, inexacte, obținute ilegal sau nu sunt necesare în scopul declarat al prelucrării, precum și să ia măsurile prevăzute de lege pentru a le proteja drepturile.

6.2. Administrația este obligată:

6.2.1. Sa folosească informațiile primite numai în scopurile specificate în clauza 4 a prezentei politici de confidențialitate.

6.2.2. Asigurați stocarea în secret a informațiilor confidențiale, nu dezvăluiți fără permisiunea prealabilă scrisă a utilizatorului și, de asemenea, nu vindeți, nu schimbați, nu publicați sau divulgați în alte moduri posibile datele personale transferate ale utilizatorului, cu excepția cl . 5.2 și 5.3. din această politică de confidențialitate.

6.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.

6.2.4. Blocați datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul contactării sau solicitării Utilizatorului, sau a reprezentantului său legal sau a unui organism autorizat pentru protecția drepturilor subiecților informațiilor personale pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii unor date personale inexacte informații sau acțiuni ilegale.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Administrația care nu și-a îndeplinit obligațiile este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a informațiilor personale, în conformitate cu legislația în vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute la paragrafe. 5.2., 5.3. și 7.2. din această politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, administrația nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea acestuia.

7.2.2. A fost primit de la o terță parte înainte de a fi primit de către Administrația site-ului.

7.2.3. A fost dezvăluit cu acordul utilizatorului.

7.3. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea cerințelor legislației actuale, inclusiv a legilor privind publicitatea, privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, privind protecția mărcilor comerciale și a mărcilor de servicii, dar nu se limitează la cele de mai sus, inclusiv responsabilitatea deplină pentru conținutul și forma materialelor.

7.4. Utilizatorul recunoaște că responsabilitatea pentru orice informație (inclusiv, dar fără a se limita la: fișiere de date, texte etc.), la care poate avea acces ca parte a site-ului www.holyland.md, este suportată de persoana care a furnizat astfel de informații. informație.

7.5. Utilizatorul este de acord că informațiile furnizate acestuia ca parte a site-ului www.holyland.md pot face obiectul proprietății intelectuale, ale cărui drepturi sunt rezervate și aparțin altor Utilizatori, parteneri sau agenți de publicitate care postează astfel de informații pe site-ul www. .holyland.md.

Utilizatorul nu are dreptul să efectueze modificări, să închirieze, să transfere pe împrumut, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări derivate pe baza unui astfel de conținut (integral sau parțial), cu excepția cazului în care astfel de acțiuni au fost autorizate în mod expres în scris de către proprietarii unui astfel de conținut în în conformitate cu termenii unui acord separat.

7.6. Toate informațiile postate pe site-ul www.holyland.md, inclusiv articole, texte, fotografii, materiale audio și video, ilustrații, designul site-ului, precum și selectarea și aranjarea materialelor sunt supuse dreptului de autor și sunt protejate în conformitate cu actualul dreptul de autor drept. Este permisă citarea materialelor de pe site-ul www.holyland.md pe Internet în cantitate de cel mult 25% din textul original, cu condiția să existe o legătură activă obligatorie către sursa situată chiar lângă blocul de text.

7.7. Administrația nu este răspunzătoare față de Utilizator pentru orice pierdere sau deteriorare suferită de Utilizator ca urmare a ștergerii, eșecului sau incapacității de a salva orice Conținut și alte date de comunicare conținute pe site-ul www.holyland.md sau transmise prin intermediul acestuia.

7.8. Administrația nu este responsabilă pentru orice pierderi directe sau indirecte suportate din cauza: utilizării sau incapacității de a utiliza site-ul sau serviciile individuale; acces neautorizat la comunicările utilizatorului; declarațiile sau comportamentul oricărei terțe părți de pe site.

8. SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

8.1. Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre Utilizator și Administrație, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă sau o propunere electronică de soluționare voluntară a litigiului).

8.2. Destinatarul creanței în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, în scris sau în format electronic, notifică solicitantul cererii cu privire la rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă nu se ajunge la un acord, litigiul va fi trimis instanței competente.

9. CONDITII SUPLIMENTARE

9.1. Administrația are dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

9.2. Noua politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site-ul www.holyland.md, cu excepția cazului în care se prevede altfel în noua ediție a politicii de confidențialitate.

9.3. Orice sugestii sau întrebări referitoare la această politică de confidențialitate trebuie raportate la: info@www.holyland.md