Termenii de utilizare a site-ului HolyLand

1. INFORMAȚII DESPRE SITE ȘI TERMENII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Termenul „Site” înseamnă acest site cu numele de domeniu www.holyland.md deținut de compania S.C.S & G ELIT S.R.L.

Termenul „Utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care vizualizează acest Site, materiale și informații postate pe Site, precum și o persoană care achiziționează produse de pe Site și furnizează informațiile sale personale în acest scop.

Termenul „Politică” înseamnă această Politică de utilizare a site-ului și alte informații juridice.

2. INFORMAȚII PRIVIND ACORDUL UTILIZATORULUI

Scopul acordului

Scopul acestui acord este: menținerea unor relații armonioase și reciproc avantajoase între site-ul www.holyland.md și Utilizatori, precum și stabilirea regulilor și condițiilor pentru acest parteneriat, inclusiv condiții generale de lucru, nuanțe financiare, dispoziții de confidențialitate , etc.

Servicii de procesare a plăților

Serviciile de procesare a plăților sunt furnizate:

 • prin intermediul serviciului de plăți online al Moldova Agroindbank (maib);
 • de „Paynet Services” SRL (paynet.md);

și sunt supuse regulilor stabilite în acest document. Compania poate oferi, de asemenea, servicii de altă natură, reglementate de un set diferit de reguli.

www.holyland.md furnizează servicii numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani sau o altă vârstă, ceea ce asigură forța juridică a semnării contractului.

Comunicare cu www.holyland.md

Furnizarea de produse include comunicarea cu Utilizatorul: primirea de mesaje, notificări, scrisori administrative și de informare. Se înțelege că această comunicare joacă un rol important în furnizarea de servicii și produse.

Cu toate acestea, conform politicii noastre de confidențialitate, ne rezervăm dreptul Utilizatorului de a refuza să primească e-mailuri de la Companie. Trebuie luat în considerare faptul că un astfel de refuz poate duce la o scădere a eficacității serviciilor furnizate.

3. REGULI DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Drepturile utilizatorului

 • Contactați serviciul de asistență al site-ului cu întrebări, reclamații, dorințe pentru îmbunătățirea activității site-ului, a contului personal sau cu alte informații referitoare la site sau serviciu;
 • Solicitați Companiei să asigure siguranța datelor personale ale Utilizatorului, să nu dezvăluie informații personale unor terțe părți, cu excepția cazurilor în care este imposibil să furnizați Servicii de calitate acestui Utilizator fără a dezvălui informații, precum și în cazurile de necesitate prevăzute de legislația actuală;
 • Primiți notificări rapide de fraudă și uniți-vă forțele cu Compania pentru a preveni astfel de acțiuni.

Obligațiile utilizatorului

 • Utilizatorul acceptă pe deplin și necondiționat toți Termenii de utilizare a site-ului stabiliți pe această pagină;
 • Utilizatorul este de acord că confidențialitatea datelor transmise pe internet nu este garantată. În cazul în care accesul la aceste date este obținut de terți în afara zonei mijloacelor tehnice de comunicare controlate de www.holyland.md, Administrația site-ului nu este responsabilă pentru daunele cauzate de metoda de mai sus;
 • La efectuarea unei achiziții pe Site, Utilizatorul se angajează să furnizeze informații fiabile și detaliate despre sine, precum și informații de contact exacte;
 • Atunci când folosește Site-ul, Utilizatorul se obligă să introducă doar acele date care corespund realității și care nu contravin legislației actuale. În caz contrar, Compania are dreptul să refuze Utilizatorului posibilitatea de a achiziționa produse de pe Site;
 • Utilizatorul se angajează să respecte toate cerințele Companiei pentru a asigura funcționalitatea și securitatea Site-ului;
 • Utilizatorul se angajează să se asigure că nu există software rău intenționat pe computerul său. Compania nu este responsabilă pentru daunele cauzate altfel;
 • Utilizatorul se obligă să nu încalce regulile de siguranță și politica de confidențialitate a Site-ului;
 • Utilizatorul se obligă să notifice orice modificare a datelor sale personale.
 • Utilizatorul se obligă să nu folosească accesul la Site pentru a comite acțiuni ilegale
 • Utilizatorul se obligă să respecte toate clauzele acordului cu www.holyland.md. Încălcarea acestui acord impune responsabilitatea pentru daunele cauzate utilizatorului.

Drepturile www.holyland.md

 • www.holyland.md are dreptul, independent sau cu ajutorul unor terțe părți, de a face modificări Site-ului, secțiunilor Site-ului, precum și prezentului acord;
 • www.holyland.md are dreptul de a solicita Utilizatorului să respecte regulile de lucru cu site-ul, precum și condițiile de securitate și alte dispoziții stabilite în acest document;
 • www.holyland.md are dreptul de a întreprinde orice acțiune care vizează respectarea regulilor de cooperare și funcționarea în siguranță a site-ului;
 • www.holyland.md are dreptul în orice moment să efectueze lucrări tehnice planificate și lucrări de urgență pentru a menține funcționarea site-ului;

Obligațiile www.holyland.md

Prin acceptarea acestor condiții, Utilizatorul este de acord să transfere datele sale personale către „Paynet Services” SRL (paynet.md), care este operatorul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul efectuării plăților fără numerar pentru produsele furnizate de www.holyland.md .

Asigurați securitatea și funcționalitatea site-ului cât mai mult posibil.

Asigurați securitatea datelor utilizatorului împotriva pierderii, divulgării și accesului neautorizat la date de către terți, implementarea accesului limitat și controlul accesului la date pentru angajații autorizați ai www.holyland.md.

Responsabilitate www.holyland.md

Compania nu este în niciun caz responsabilă pentru daunele cauzate Utilizatorului, care pot apărea în procesul sau ca urmare a utilizării Site-ului, precum și în absența posibilității de utilizare a acestuia.

www.holyland.md nu este în niciun caz responsabil pentru daune directe sau indirecte sau profituri pierdute ale Utilizatorului sau ale terților.

www.holyland.md nu este în niciun caz responsabil pentru daunele cauzate utilizatorului ca urmare a acțiunilor ilegale de către terți.

www.holyland.md în niciun caz nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate utilizatorului ca urmare a acțiunii programelor rău intenționate din hardware sau software, precum și în vederea completării incorecte a detaliilor și a încălcării condițiilor de cooperare .

www.holyland.md nu garantează în niciun caz funcționarea funcțională a site-ului în condiții de forță majoră și din cauza unor situații neprevăzute.

Acest site poate conține linkuri către alte site-uri web create și întreținute de terți, inclusiv parteneri ai www.holyland.md, cu toate acestea, www.holyland.md nu este responsabil pentru aceste site-uri. Atunci când Utilizatorul face clic pe orice link către site-uri web terțe, www.holyland.md nu este responsabil pentru acțiunile site-urilor terțe în legătură cu protecția și stocarea informațiilor Utilizatorului pe site-urile web menționate anterior.

www.holyland.md nu va fi în niciun caz răspunzător pentru defecțiunile, erorile și defecțiunile în funcționarea software-ului sau hardware-ului utilizat în funcționarea site-ului, care sunt cauzate de motive care nu pot fi controlate de www.holyland.md, precum și pentru daune care au fost ulterior cauzate utilizatorului.

Alte informații juridice

Drepturi de autor și mărci comerciale

Toate drepturile rezervate:

 • www.holyland.md își rezervă dreptul de autor pentru proiectarea paginilor și secțiunilor site-ului, precum și a textelor și informațiilor. Toate materialele de pe acest site sunt deținute de www.holyland.md, dacă nu se specifică altfel. Vizualizarea, copierea, tipărirea și distribuirea materialelor de pe acest site sunt permise numai în condițiile stabilite mai jos:
 • Utilizatorul nu are dreptul să aducă modificări materialelor pe care Utilizatorul le imprimă sau le descarcă de pe acest Site, inclusiv sărind puncte, eliminând orice semne de identificare sau denumiri din materialele acestui site;
 • este permisă utilizarea materialelor numai în scop informativ;
 • materialele site-ului pot fi afișate, distribuite, publicate numai după primirea permisiunii scrise de la www.holyland.md;
 • orice copie a materialelor sau a fragmentelor acestora trebuie să conțină o notificare privind drepturile de autor;
 • numele, mărcile, siglele, formularele de design, precum și titlurile, frazele și expresiile postate pe acest site sunt mărci comerciale deținute de www.holyland.md sau de terțe părți folosite cu acordul lor www.holyland.md. Astfel de mărci comerciale pot fi identificate prin simbolul corespunzător al mărcii comerciale: ®, TM sau o marcă similară care indică proprietatea www.holyland.md. Orice descărcare neautorizată, distribuție și alte copii și / sau modificări ale mărcilor comerciale și / sau ale acestor materiale pot încălca legile aplicabile, legile mărcilor comerciale și / sau drepturile de autor și pot duce la urmărirea legală.

Limitarea utilizării

 • În plus față de alte reguli stabilite în acest cod, utilizatorul este, de asemenea, obligat să:
 • Să nu revândă sau să distribuie altfel serviciile sau produsele www.holyland.md către terți;
 • Nu furnizați servicii bazate pe Servicii www.holyland.md fără acordul prealabil scris al reprezentantului autorizat al www.holyland.md

Servicii suport

Orice întrebări, comentarii și solicitări, vă rugăm să trimiteți la asistența site-ului la adresa de e-mail: info@holyland.md